Start
Skognissen
Ved
Vedfyring
Vedbestilling
Kurs
Kontakt oss
Linker

Besøkende nr:

 

 


Skognissen kvalitetsved
er en grein av Rud gård på Markenes i Balsfjord. Hovedproduksjonen på gården er kumelk og kjøtt. Produksjon og salg av grønn energi er en viktig del av gårdsdrifta.

Veden fra oss er hogget på vinteren og blir kappet og pakket før 17. mai. Den blir så tørket under tak i vårt vedlager på Reinbakken. Lageret, som ligger luftig til, har betongulv med fuktsperre. Dette gjør at vi kan levere ved med høy brennverdi og meget lav fuktighet (12-15 %).

Vi holder kurs i:
Vedproduksjon for produsenter - og sjølvhoggere av ved.
Kurs som gir dokumentert sikkerhetsopplæring for ansatte i bedrifter.
Aktivt Skogbruk kurs for skogeiere og andre.

Alle kurs holdes i regi av Skogbrukets Kursinstitutt.

Vi utfører følgende tjenester:
Trepleie og felling av trær for hageeiere, bedrifter og kommuner
Rådgivning innenfor skogbruk og utmark for private og offentlige skogeiere.

 
"Skognissen", Skogtekniker Pål Westerbeek, Markenes, 9050 Storsteinnes tlf 77 72 07 44 mob 482 37 664